Español   Català   

línea vertical apoyo gráfico

Els nostres honoraris com a advocats a Barcelona

línea vertical apoyo gráfico


Els nostres honoraris com a advocats es regeixen pels principis de la transparència i de la prudència, ja que creiem en el servei social que ofereix el nostre ofici i en el dret de tothom, independentment de les seves capacitats econòmiques, a obtenir una defensa dels seus drets digna i competent. 

Vostè obtindrà una primera cita (si porta el seu cas amb nosaltres serà completament gratuïta) prèviament concertada en què podrà exposar-nos el seu cas i obtenir un pressupost tancat amb els nostres honoraris.

Podem pactar diferents modes de pagament plasmats per escrit, segons les seves preferències i/o necessitats:
  • Per quotes, ja siguin mensuals o anuals.
  • Per una quantitat bàsica fixa, més altra variable en funció del resultat en assumptes judicials o arbitrals.
  • Únicament per percentatge del resultat, segons la tipologia del cas.
  • A preu tancat.

ADVOCAT XAVIER LEON I BALAGUERO
ADVOCAT XAVIER LEON I BALAGUERO

línea vertical apoyo gráfico
"Perquè la qualitat i el bon preu 
en l’advocacia sí que van de la mà"
línea vertical apoyo gráfico